03-11-16

HET PAD.

HET PAD.

het pad, bezitloos, deugden, kracht,bewustzijn,aanvoelen,

In 't leven liggen vele wegen, elk zijnde een mogelijkheid om verder weer te ontwikkelen eigen persoonlijkheid. Maar vindt men een weg, die leidt tot een zijn van het "ik" als één met het Al, dan is 't het Pad, dat voor ieder oprecht het enige leven wezen zal.

Het Pad, dat voert tot bewustzijn en kracht, tot verlies van de sterfelijkheid dat is een kracht, die het ik bereikt van uit de eeuwigheid. En daarom: het Pad is bezitloos zijn. Niet door het bezit te verwerpen, maar door het onthechten het eigen bestaan aan de door velen gekoesterde waan, dat iets van jezelf kan zijn.

Het Pad is te weten, dat al wat je doet, wat anderen word t aangedaan, een kracht is, die je zelf weer ontmoet iets verder in 't eigen bestaan.

Het Pad is te weten je plicht en je taak te zijn zoals 't hoort in je werk; te leven geestelijk sterk en vol kracht, gelijktijdig nederig, omdat niet volbracht word het werk.

Het Pad is begrijpen, anderen verstaan in hun lijden, hun vreugden. 't Is weten omtrent de werkelijke kracht, die schuilt in fouten en deugden'.

Het Pad is het kennen van de kern, die leeft in al, wat op aarde bestaat. En aanvoelen, wat er aan wondere kracht nog buiten deze wereld bestaan heeft.

Het Pad is verloochenen van wat je bent, maar komen tot hoger bestaan, omdat je je God in jezelf erkent en je wezen sluit zich bij Hem aan.

Je hebt dan een wil, maar die wil is van God. Je hebt dan een werk, dat is goddelijke taak. En je hebt dan op aarde te volbrengen ook soms een deel van een goddelijke wraak: en herstellen van wat er verkeerd is geweest, een offer, waarbij jezelf betaalt de kosten van wat werd door anderen misdaan, waar anderen hebben gefaald.

Het Pad is een eenheid met het werkelijke zijn. En heb je dat eenmaal bereikt, dan ken je geen Pad meer; maar, is het Al opnieuw met goddelijk bewustzijn verrijkt.

Ik geloof, dat ik daarmee voldoende heb gezegd. 'Wanneer wij spreken over het Pad, is dat een algemene uitdrukking. Het werkelijke Pad kan al­leen gelegen zijn in onze eigen daden, onze eigen gedachten: Dat wat wij zijn, wanneer wij streven naar het beste, dat wij kennen, dat is volgens mij Het Pad. En wanneer we dat Pad ten einde gaan, dan zullen we – geleid door de krachten, die in ons leven ‑ bereiken het doel van alle zijn. Van ons bestaan ook. Dan gaat het streven over in deel hebben aan iets hogers.

14:31 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: het pad, bezitloos, deugden, kracht, bewustzijn, aanvoelen |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.