28-10-16

Verstandigste verweermethode...

Verstandigste verweermethode 

tegen het teveel opgaan in de massa.

verweermethode,massa,schuldbesef,consequentie,suggestie, mening,

1. Elke mens gaat af op eigen ervaring. Men mag wel degelijk de raad van anderen aanvaarden, mits men deze op de proef stelt en bewust controleert of de resultaten in overeenstemming, zijn met de geschapen verwachtingen.

 

2. Men late nooit zijn persoonlijk leven leiden door opvattingen van anderen. Ieder heeft zijn eigen leven.

 

3. Men late zich nooit een schuldbesef aanpraten. Een ieder is vrij om over zijn eigen leven te beschikken, te leven en te handelen op de wijze, die hij zelf wenst, mits hij ook de bereidheid heeft de con­sequenties hiervan te dragen.

 

4. Wij weten allen, dat wij tot op zekere hoogte door suggestie tot overtuigingen worden gebracht, die niet geheel de onze zijn, maar die in de plaats treden voor datgene, wat wij niet bezitten, namelijk een vermogen ons een oordeel te vormen over deze zaak.

Wij kunnen zeer goed werken met deze verschillende waarden.

Wij moeten ons echter ervoor hoeden, als andere waarden daar tegenover worden gesteld, ons vast te klampen aan onze mening.

Een overtuiging, die niet is gebaseerd op eigen ervaringen en feiten, maar alleen op ho­ren zeggen, is te allen tijde gevaarlijk, als men tegenover andere stellingen staat.

16:01 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verweermethode, massa, schuldbesef, consequentie, suggestie, mening |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.