23-10-16

KENNIS EN OORDEEL deel 5 (slot).

KENNIS EN OORDEEL  deel 5 (slot).

 

inzichten,vooroordelen,bewustzijn,kosmos,geheimscholen,

Het is niet voor niets, dat in praktisch elke inwijdingsleer een ogenblik komt, dat de mens, die naar inwijding zoekt, moet sterven, ook al is die dood alleen symbolisch. De mens moet afstand leren doen van alles; van zijn kennis, van zijn weten, zijn oordeel en meningen; hij moet al datgene weten te verliezen, wat hij was en worden tot een nieuwe mens, voor hij verder kan gaan. Het oordelen wordt met deze hergeboorte voor hem onmogelijk. Wel heeft hij in zichzelf de noodzaak tot het verwerven van verdere kennis en begrip geschapen. Vergeleken bij het verleden zijn zelfs de esoterische en geheimscholen van deze tijd tam en materialistisch.

Wat vroeger gold, geldt nu nog: om werkelijk geestelijk verder te komen, moet je je in de eerste plaats het oordeel over anderen ontzeggen. Je moogt niet meer oordelen, maar moet steeds trachten te begrijpen.

Op het ogenblik, dat je - ongeacht om welke reden - een oordeel uitspreekt over een ander mens, instelling , of toestand en dit oordeel niet meer kunt zien als alleen bepalend voor je eigen houding, doch het beschouwt als een bepaling in waarheid t.o.v. de ander, maak je een fout.

Wanneer twee mensen dezelfde beleving - of gedachte - uit moeten drukken, kiezen zij daarvoor al andere woorden. Wanneer twee mensen over hetzelfde spreken, kunnen zij nog elkaar misverstaan. Wanneer twee mensen voor zich dezelfde consequentie trekken uit een feit, kunnen zij als gevolg hiervan nog tot totaal andere handelingen komen.

Wanneer je dit begrijpt, zal je het oordeel verwerpen. Dan besef je, dat het juist is te zeggen: “Ik mag geen oordeel vellen, indien ik wil voorkomen, dat door de fouten, die in dit oordeel schuilen, ook over mij een oordeel geveld zal worden, echter door grotere krachten en aan de hand van ware en onveranderlijke wetten.

 Evenzeer wordt dan duidelijk dat BEGRIP voor ons een noodzaak is. En begrip kan alleen gebaseerd worden op kennis en feiten. Pas wanneer je werkelijk alle achtergronden van de dingen kent en je persoonlijkheid kunt uitschakelen, is het mogelijk hun betekenis voor jezelf en mogelijk zelfs voor anderen geheel te definiëren.

Dan eerst kun je weten, wat die dingen voor je betekenen en aan de hand daarvan volgens de wetten en mogelijkheden van de kosmos ook bewust stellen, welke wegen je wilt gaan.

 De dingen, die in je leven, de bekwaamheden, die je bezit, zullen je vaak tot een oordeel dwingen. Dit oordeel betekent nog niet, dat een andere benaderingswijze van hetzelfde probleem niet even goed, of beter kan zijn. Het houdt slechts in, dat je op het ogenblik tot geen andere benadering geneigd, of in staat bent. Indien je hieraan voortdurend aandacht blijft schenken en zo jezelf ervoor behoedt teveel over anderen te oordelen, of zelfs hen te veroordelen, ja , zelfs jezelf ervan weet te weerhouden om je oordeel over de waarden van onze wereld en ons leven te zien als onveranderlijk, dan zul je hierdoor in de eerste plaats je kennis aanmerkelijk vergroten. Zo zul je immers steeds een open oog kunnen behouden voor alles, wat afwijkt van je eigen ervaringen, stellingen en meningen!

Vervolgens zul je hierdoor zelf een werkelijk en steeds meer bewust levend deel van de levende kosmos zijn en niet alleen maar een stagnerend bewustzijn in menselijke vorm, dat gestrand is in een wereld, die verder gaar en daardoor deze menselijke vorm en inhoud steeds meer achter laat.

Ieder heeft recht op zijn eigen voorkeur, zijn eigen inzichten en ieder mens is verantwoordelijk voor zijn eigen handelingen en daden . Maar niemand heeft het recht een ander te beoordelen en te veroordelen, tenzij in directe betrekking tot eigen leven en wezen en zelfs dan alleen nog maar, zoverre dit de consequenties voor het ik eigen handelingen enz. betreft.

16:40 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: inzichten, vooroordelen, bewustzijn, kosmos, geheimscholen |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.