21-10-16

KENNIS EN OORDEEL deel 3.

KENNIS EN OORDEEL  deel 3.

wetenschap, politiek, godsdienst, beleefdheid,

Het oordeel dat voor de mens het meest belangrijk is en ook het meest gevaarlijk kan zijn, vinden we niet in wetenschap, politiek of godsdienst, maar is de wijze waarop de mens meent te mogen oordelen over anderen. Ik zal trachten aan te tonen, dat juist deze beoordeling in vele gevallen onrechtvaardig, of onjuist is.

 

Wij hebben een zekere kennis. Wij weten enigszins, hoe de maatschappij in elkaar zit. Wij weten dus ook wel, welke regels over het algemeen als goed aanvaard worden. Een medemens kan die regels anders interpreteren.

Dan begint onmiddellijk de beoordeling en wordt tot een veroordeling.

“Wat? Geloof je niet, dat wij de enige waarheid hebben? Pas op, vriend, dan ben je verdoemd. Dan deug je niet”. Op zijn minst ben je volgens het oordeel dan een arme mens, aan wie alle genade onthouden is.

“Wat zegt u? Meent u, dat deze regel der beleefdheid geen zin heeft? Mijnheer, mevrouw, u bent slecht opgevoed. U bent onbeschoft en onbillijk. Hoe komt u ertoe, hoe vindt u de euvele moed in te gaan tegen een regel, die wij allen erkennen?”

 

Hoe vaak horen wij een dergelijk oordeel niet uitspreken in meergematigde termen.

“Wat wilt u? Wilt u mij met mijn academische opleiding vertellen, dat dit niet juist is? Ik heb mijn diploma’s. U heeft er geen. Ik zeg alleen, nog maar: foei”.

 

Hoe vaak komt dit niet voor? Weet u, hoe dit komt? Men verwart eenvoudigweg beperkte kennis en weten met waarheid en recht. Kennis is betrekkelijk, zoals binnen de Schepping alle dingen betrekkelijk zijn. U kunt veel weten op onverschillig welk terrein, u kunt veel begrijpen, maar wanneer u eerlijk bent, zult u steeds weer toe moeten geven, dat uw begrip en kennis niet meer zijn dan een speldenknop in een zee van feiten.

 

De neiging om alleen vanuit eigen standpunt en zonder voldoende feitelijke kennis te oordelen, zet zich overal voort. Een automobilist rijdt door de stad. Hij rijdt veel te snel. Aan alle kanten kunnen wij het oordeel horen: Kijk eens, wat een wegpiraat! Wat een verkeersmisdadiger!.....

Dat die man misschien op weg is naar een ziekenhuis is de hoop nog de laatste woorden van zijn vrouw te horen, weet u niet; maar u oordeelt.

Zeker, de regels van het verkeer zeggen, dat geen snelheid mag worden gebruikt, die gevaarlijk is voor anderen. Indien de wet op grond van de daarin vastgelegde regels wordt gebruikt om deze man te bestraffen, kan men daar geen bezwaar tegen hebben, maar zelf mag men niet oordelen. Men weet niet genoeg van de mogelijke aanleiding.

11:58 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wetenschap, politiek, godsdienst, beleefdheid |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.