19-10-16

KENNIS EN OORDEEL deel 1.

KENNIS EN OORDEEL  deel 1.

 

kennis, oordeel, bewustwording, verstand, astronomie, geneeskunde,

Kennis is een wonderlijk iets. Een mens, die kennis bezit, heeft daarmee een machtsinstrument, dat hij tegen anderen kan gebruiken, of ten bate van anderen.

 

Kennis maakt het ons mogelijk met inzicht omtrent de gevolgen ons milieu te beheersen. Kennis stelt ons ook in staat vele oude geheimen te maken tot deel van het redelijke en dagelijkse bestaan. Zeker is de kennis van ons mensen de laatste tijd sterk gegroeid in materieel opzicht.

 

Wanneer wij denken aan het vele, wat vroeger onder de geheimen werd gerekend - zoals geneeskunde, astronomie, techniek - en wij zien, wat hieromtrent op het ogenblik het gemiddelde weten van ons is, dan mogen wij stellen, dat de kennis materieel met zeer grote schreden vooruit is gegaan.

 

Wat de geestelijke kennis betreft: ook deze is aanmerkelijk gestegen, wanneer wij bij de beoordeling alleen op het gemiddelde van de massa afgaan.

Toch wil ik erop wijzen, dat de grote werkelijke kennis van het innerlijke en geestelijke bestaan aanmerkelijk minder frequent voorkomt en minder hoge toppen bereikt in deze dagen dan in het verleden het geval was.

 

Kennis is voor ons in de eerste plaats een machtsmiddel. Het betekent, dat wij van een voor ons vaststaande basis en een vast standpunt de wereld benaderen. Wij komen er dan snel toe - op grond van onze kennis - een oordeel over anderen uit te spreken.

Ik kan heel goed begrijpen , dat iedereen een oordeel heeft. Zonder oordelen kan een mens haast niet bestaan. Het is immers steeds weer noodzakelijk voor onszelf uit te maken, wat goed en wat kwaad is.

 

Verder moeten wij uit weten te vinden, wat voor ons in ons leven belangrijk en wat onbelangrijk is. Wij begrijpen heel goed, dat alleen een voortdurend oordelen over het voor ons al dan niet juiste handelen ons verder kan voeren op het pad der bewustwording. Het oordeel als zodanig hangt sterk met de aanwezige kennis of onkunde samen.

 

Naarmate je meer verstand hebt vergaard, zul je ook beter begrip hebben voor en inzicht weten te verwerven in zaken rond je. In ieder geval zul je dan zuiverder kunnen beoordelen, welke mogelijkheden daarin voor jezelf schuilen.

11:08 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kennis, oordeel, bewustwording, verstand, astronomie, geneeskunde |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.