06-10-16

BELEVING.

BELEVING.

beleving, ervaringsinhoud, richtsnoer, ontwaken,verwachting, scheppingskracht,

Kan dat werkelijkheid zijn? Je beleeft iets en je weet niet eens, of het geheel waar. Een flits, een seconde, dan is het voorbij en laat in je achter een rumoer van gedachten, een verwachting, een zekerheid. Er is iets gebeurd. Je hebt wat gewonnen of je hebt iets verloren. Maar de beleving zelve was vluchtig. Het is voorbijgegaan voor je de ervaringsinhoud kon begrijpen.

Dat gebeurt telkenmale weer. En toch is de beleving voor ons het enig middel tot werkelijke bewustwording. Wij moeten bewust worden, vóór alles. Zo moeten wij de impulsen, die de beleving ons brengt, omzetten in onze eigen wereld, in onze eigen ervaring en in ons eigen gekozen bestaan. Er zijn geen andere mogelijkheden. Pas in dat geval kunnen wij zeggen: beleving.

Wondervreemde gloed, die uit de ruimte mij ontmoet en brengt mij soms een stille groet: Beleving, beeld van eeuwigheid, dat voor een ogenblik in aardse tijd mij wederom is uitgebeeld. Beleving, innerlijk verdeeld en tijdelijk tot eenheid weer gebracht. Wonderspel van werkelijkheid, van grote scheppingskracht. waar het ik en God tezamen gaan, waar ‘t leven wordt tot werkelijkheid, omdat in het wezen was en lijn, die tot die God geleidt, werkelijk beleving waard.

En ziet, gij zet het leven voort, omdat beleving steeds geeft bewustzijn, dat behoort bij het leven op de juiste tijd. Beleving, gaan in waan. Maar laaf U niet te veel er aan, want waan kost ons vaak strijd.

Het leven is gegeven opdat ge zult leven en streven voort in de eeuwigheid. Dat is het punt, vanwaar het eigen streven voortgaat, en waar de beleving verdwijnt.

Ik hoop, dat ik daarmede iets heb uitgedrukt van hetgeen beleving betekent. Beleving is werkelijkheid, maar een werkelijkheid, die we moeilijk op zijn zuivere waarde kunnen schatten, zolang wij leven in de wereld, waarin de beleving ons deel is. Pas later zullen we de volledige inhoud, het ware verloop ervan begrijpen.

Beleving is onze interpretatie van iets, is onze duiding van een werkelijkheid, die in zijn geheel ons nog ontgaat. Daarom mogen wij de beleving verlangen en zoeken, mits wij onthouden, dat zij slechts een richtsnoer is, en niet een onontkoombaar lijden. Wanneer wij onthouden, dat zij slechts een middel is en niet een doel op zichzelf. Dan zal de beleving in ons het bewustzijn doen ontwaken, tot wij eens volledig bewust zonder beleving zullen kunnen bestaan, in rustige vrede.

De commentaren zijn gesloten.