02-10-16

WOORDEN VAN MEESTERS - slot .

WOORDEN VAN MEESTERS - slot .

 

gestelijke broeders, werkelijkheid, streven, angst, sterven, waarheid, bewustwording,

Dan zou ik kunnen afsluiten met een woord van een van onze geeste­lijke broeders. Deze maakte kenbaar ‑ ik zet het om in woorden.

 

"Indien wij weigeren ons begrip van onszelf waar te maken, hoe zullen wij ooit kunnen beseffen wat werkelijkheid is?”

 

"Ik zal streven. En indien mijn streven verkeerd blijkt, zo zal ik trachten opnieuw en anders te streven. Maar ik weiger mij van streven te onthouden uit angst dat mijn streven verkeerd zal zijn. Want slechts hij, die leeft volgens het beste begrip dat nu in hem bestaat, zal mogelijk beseffen hoe zijn taak op andere zaken kan bevatten."

 

Ik meen, dat dit woord voor ons allen mag gelden.

Zeker, innerlijke bewustwording is voor een mens belangrijk,

maar zonder daad is ze waardeloos.

Een daad, die wordt gesteld zonder dat de innerlijke achtergrond daarin meespeelt, is eveneens betekenisloos.

Slechts daar waar ons innerlijk besef en onze uiting een geheel vormen daar zijn wij op weg naar een waarheid, een werkelijkheid, die voor ons eeuwig blijvend en onveranderlijk zal zijn.

De commentaren zijn gesloten.