14-09-16

Lessen van een wijsgeer - deel 2.

Lessen van een wijsgeer - deel 2.

 

bliksem, allerhoogste, grot,zon,

Hij liet zin leerling gedurende de nacht rusten, maar met de vroege morgen wekte hij hem en zegde hem: “Zie, kom met mij op de berg.” En hij riep de wolken en liet de bliksem neerslaan en zegde tot de leerling: “Werp ook gij de bliksem.”

“Ik kan niet,” zei de leerling.

“Gij kunt,” zei de meester, “want de bliksemstraal, die ik werp is de bliksemstraal, die toch valt. Wie zou ik zijn om krachten te bestieren tegen de wil van de Allerhoogste? Doch indien ik Zijn wil erken, zo schijnt het dat de bliksem mij gehoorzaamt. Erken dus de wil van de Hoogste en gij zult de bliksem werpen.”

De leerling dacht na en verliet de grot niet. De volgende dag nu wekte de wijze de jongeman en zei: “Kom.” En zij gingen naar een stad in de nabijheid.

“Gij wilt de mensen beheersen,” zei de wijze en hij riep tot een ieder: “Wie goud wenst, volge mij.” En een ieder volgde hem. De leerling word angstig en hij zegde: “Gij zegt wel: Wie goud wil hebben, volge mij. Maar hebt gij goud, meester?” “Neen,” zei de wijze.

“Waarom volgen zij U dan? Zij zullen U doden.”

“Wie kan mij doden ommentwille van eigen waan? Zie,” en hij wees op een berghelling, die geverfd werd door een zon, die onderging, “daar ligt het werkelijke goud der aarde.”

Sommigen der mensen gingen terug, maar anderen volgden de wijze en zeiden; “Zie, indien dit goud is, toon ons hoe het te gebruiken.”

En toen wees de wijsgeer één van hen aan en zegde: “Zing een lied op het goud van de zon.” En het was meer waard dan goud waard kon zijn. Hij zond de man terug met zijn lied en hij werd rijk en beroemd.

Een ander kwam tot hem en zei: “Heer, hoe moeten wij dit goud dan omzetten? Ik ben een handelsman.”

“In wat voor goederen handelt gij?”

“In stoffen.”

“Verf dan Uw stoffen, zodat zij het licht van de zon weerkaatsen.” En ook deze vond zo rijkdom.

En zo gaf hij velen raad. En hij zegde: “Zie, allen heb ik goud gegeven, maar schijngoud. Het verdwijnt als het licht van de zon op de bergen. Maar deze drie, die gebleven zijn, zal ik het ware goud geven. En hij zegde tot hen: “Ook wanneer het duister is, draag het licht in Uw hart en gij zult rijk zijn alle dagen van Uw leven door het licht, dat gij kent.”

En hij zei tot de leerling: “Wilt gij zo de mensen beheersen?”

“Maar heer,” zegde de leerling, “dit is geen beheersen.”

“Toch heb ik vele levens gewijzigd in deze ene dag,” zei de wijze, “doch kom.”

20:16 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bliksem, allerhoogste, grot, zon, goud |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.