13-09-16

Lessen van een wijsgeer - deel 1.

Lessen van een wijsgeer - deel 1.

schandkraag, magie,draken, ketter, rijk der geesten,

Men vroeg eens een wijsgeer: “Wat is Uw spijs en Uw drank, daar gij eeuwig de jeugd schijnt te bezitten?” En de wijze antwoordde: “Mijn spijs is het innerlijk weten, dat het leven tot vreugde maakt. Mijn drank echter is het weten der wereld, waarin ik een één gedurende de vloed der tijd en toch nooit ermede vermengd zal zijn, tenzij in een eeuwigheid, die geen tijd meer kent.”

Men heeft deze wijze voor ketter en dwaas uitgekreten. Men heeft hem doen gaan, de schandkraag om. En onder veel beledigingen is zijn hoofd gevallen op een plein vlak voor de keizerlijke burcht, de grote stad van het rijk. Want mensen erkennen niet dat de kracht en de magie niets anders zijn dan een ontkennen van waan.

Eens nu ging een jonge monnik uit om te zoeken naar een groot leraar. Hij bezocht er velen, maar geen van hen kon hem bieden, wat hij zocht. Tot hij eindelijk in de bergen een oude kluizenaar vond. Tot deze nu zegde hij: “Heer, geef mij Uw wijsheid, opdat gij, zeer oude en zeer hoge, in mij, jonge en onbekwame, iets kunt wekken van de noodzaken voor het leven.”

Daarop glimlachte de oude kluizenaar, en terwijl hij over zijn spaarzame baard streek, sprak hij: “Wat is dan Uw wens.” “Heer,” zei de leerling, “ik wil draken verwinnen en bliksems werpen. Ik wil meester zijn over het rijk der geesten. Ik wil de kracht der mensen beheersen en hun wil kneden naar mijn wil.”

Toen glimlachte de oude en zegde: “Vond gij nergens een leraar?” “Neen, heer, wat zij mij leerden was waan en niet werkelijk.”

“Gij zoekt de magie? Kom, ik wil U haar tonen.” En hij daalde af tot de diepste krochten der aarde en toonde de draak, die daar geketend was. En hij zei tot de leerling; “Gij kent de geest der dolk. Hanteer haar en nader de draak.” Doch de jongeling vreesde en sidderend verborg hij zich achter zijn meester. Deze nu schreed met ledige handen tot de draak en zie: zij was niet meer. Er bleef slechts een zacht licht. “Dit is het verslaan van draken,” zei de oude. “Vrees niet en nooit, want niets kan U geschieden, dat werkelijk is, doch slechts datgene, wat Uw waan als werkelijkheid zou accepteren. Zo, indien gij zegt: 'Dit is niet waar,' is het voor U niet waar. Wat voor U niet waar is en wel waar is, vormt Uw leven.”

''Het is moeilijk niet te vrezen, heer,” zegde de leerling.

“Moeilijker is het om te vrezen,” zei de wijze, “want wie vreest, verbittert zijn leven en ontkent de waarheid. Maar wie niet vreest, zal in één vorm misschien ondergaan om in duizend vormen te herrijzen. En voor hem zal elke vorm waarheid zijn.”

12:53 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: schandkraag, magie, draken, ketter, rijk der geesten |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.