31-08-16

Het denksysteem der eenzamen. Deel 3

Het denksysteem der eenzamen.  Deel 3

 

Indië, denksysteem, eenzaam,

“Eenzaam ben ik, zolang ik mijzelve niet ken.

Maar mijzelve kennende ben ik één met al het zijnde.”

(Indië.)

17:38 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: indië, denksysteem, eenzaam |  Facebook |

30-08-16

Het denksysteem der eenzamen. Deel 2

Het denksysteem der eenzamen.  Deel 2

 denksysteem, arto Guelpa, eenzaam, hoogste krachten,

Een zekere Arto Guelpa heeft dat zeer concreet uitgedrukt,

toen hij zeide:

“Eenzaam ben ik,

omdat ik als mens niet kan uitdrukken,

wat er in mij leeft.

Maar geef mij de middelen om mijzelf te uiten

en hetgeen ik voel en niet zeggen kan tot uitdrukking te brengen,

en ik zal dan zijn met de hoogste krachten en met alle dingen.”

15:32 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: denksysteem, arto guelpa, eenzaam, hoogste krachten |  Facebook |

29-08-16

Het denksysteem der eenzamen: deel 1.

eenzaam,leven, wereld, heiligdom, rang, status,

“Ben ik eenzaam?”

En vreemd genoeg wordt deze vraag de grondslag van een heel denksysteem.

U zou kunnen zeggen:

Het denksysteem der eenzamen. Deel 1.

“Waar je ook leeft en hoe je ook leeft,

wat je rang is,

je status in het leven,

je blijft altijd ten dele eenzaam.

Want geen mens kan met een ander mens volledig zijn leven delen.

In een ieder is een klein heiligdom,

waarin hijzelf afgezonderd van de wereld bestaat;

een heiligdom,

waarin hij niemand toegang kan verschaffen.”

18:12 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: eenzaam, leven, wereld, heiligdom, rang, status |  Facebook |

27-08-16

VREUGDE.

VREUGDE.

VREUGDE,vlinder, bloem, licht, kracht,leven,

 

De lach van de zon kaatsend in 't water. De dans van een vlinder van bloem tot bloem. De belofte van 't heden, de vervulling van later. De zekerheid van bereiking en roem.

Een tocht door het leven, voltooid in de vreugde. Voorbij nu het streven, voldaan alle vraag. Geen snelheid meer, die ons dwingt te bewegen. Geen remming meer, die ons loom maakt of traag.

Bevrijd van je banden, gedragen door krachten, als licht zo wordt het leven volbracht en zo keert de vreugde tot 't werkelijke leven, de vreugde waarnaar je streeft en steeds hebt getracht.

Wie zoekt naar de vreugde, beseffe, dat vreugde ons werkelijk wordt als zij in anderen leeft. En zo ons de vreugde is al in het leven, wat 't eigen wezen aan anderen geeft.

Wie zoekt naar de vreugde, begrijpe, dat vreugde een kracht is, die staat buiten ruimte en tijd. Ze is toestand - niet leven, of werken en streven - een deel van de grote eeuwigheid.

Daarom wil je werkelijk vreugde ervaren en zoek je de vreugde, vraag niet waarheen. Maar geef aan de wereld wat je kunt geven, streef samen met anderen, streef nimmer alleen.

Te geven wordt vreugde, te ontvangen wordt krachten, wordt ons tot hemel dit alles tezaam. Vreugde in het leven, dat wij volbrachten. Een vreugde om God en Zijn heilige naam.

Vreugde is een begrip, dat alle dingen omvaamt, die goed zijn. Ware vreugde is de kern van ons wezen, vervuld van de kern van alle krachten, Het is het gezamenlijk werken en streven. Het is het voelen, dat je geaccepteerd wordt door anderen en het zelf kunnen accepteren van al, wat rond je is, dat vreugde schept. Daarom denk niet, dat vreugde het voorrecht is van enkelen. Dat vreugde een verdienste is of een loon. Vreugde is de ware toestand van ons aller wezen.

14:04 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vreugde, vlinder, bloem, licht, kracht, leven |  Facebook |

26-08-16

Ik ben zo machteloos ....

Ik ben zo machteloos ....

machtelood,noodlot, verschijnselen, gedachte, spreuk, ontkenning, bewustzijn,

Ongetwijfeld denkt haast iedere mens vaak:

“Ik ben zo machteloos .... tegen het noodlot;

ja, misschien zelfs tegen mezelf.”

Wij in de geest kennen diezelfde verschijnselen.

En er bestaat zelfs een gedachte over, die men in een spreuk kan uitdrukken, n.l.:

“Wanneer ik weet, wat ik ben, heb ik macht. Maar indien ik niet wil weten, wat ik ben, ben ik machteloos.”

Met andere woorden, wanneer U zich machteloos gevoelt te midden van de wereld,

wanneer ge meent gedreven te worden door onbekende krachten of zwak te zijn

t.o.v. vele dingen, dan kunnen we er alleen maar dit aan toevoegen?

Die zwakte, mijne vrienden, komt voort uit een ontkenning van Uw werkelijk wezen.

Wie zichzelf realiseert, wat hij is, kent zichzelf en heeft daarmede de macht over

zichzelf, over alle wereld, die hij als voorstelling in zichzelf bevatten kan en zo over

de buitenwereld, voor zover ze binnen zijn bewustzijn kenbaar is.

11:07 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: machtelood, noodlot, verschijnselen, gedachte, spreuk, ontkenning, bewustzijn |  Facebook |