19-08-16

DEMON = LICHT.

Demon.

IMG_20160531_142828.jpg

Indien een werkelijk wezen,

entiteit waarvan waarden en levensdrang of gerichtheid

niet parallel lopen met de menselijke bewustwordingsgang,

zodat het optreden van een dergelijke wezen

in de menselijke wereld gevolgen heeft,

waardoor men het beschouwen zal als duivels van oorsprong.

 

Uitgaande van de oude woordstam is dit echter onjuist.

Demon is afgeleid van het Griekse demon,

wat licht, ziel of innerlijk licht betekende.

Het woord werd gebruikt om de kern van eigen persoonlijkheid

plus alle verbindingen van die persoonlijkheid

met sferen of al aan te duiden.

Ook bij de Grieken werd deze invloed echter veelal gepersonifieerd.

 

De commentaren zijn gesloten.