17-08-16

WIL & GODDELIJKE WIL.

Wil.

wil,begeren, kracht, mens, goddelijke wil, voorstelling, menselijke interpretatie, besef, verzoenen, onvermijdelijk,


Een zodanig verlangen of begeren,

met een voldoend nauwkeurige omschrijving gepaard gaande,

dat het geheel van het wezen en zijn krachten daarop gericht kan worden.

Willen is dus een begeren,

dat de mens er toe brengt alle krachten in te spannen om het begeerde te bereiken,

wat vaak maar niet altijd een verwezenlijking van het begeerde mogelijk maakt.

 

Goddelijke wil.

 

wil,begeren, kracht, mens, goddelijke wil, voorstelling, menselijke interpretatie, besef, verzoenen, onvermijdelijk,


De voorstelling,

die de mens heeft van het goddelijke wezen en de daarin aanwezige drijfveren.

In de meeste gevallen echter een menselijke interpretatie,

die gebruikt wordt als uitvlucht,

om eigen machteloosheid te ontvluchten door te stellen,

dat de oorzaak een wil was,

sterker dan de onze en ver verheven boven ons besef,

zodat eigen streven en vermogen niet meer konden tellen.

Soms ook een troost,

wanneer men anderen met het onvermijdelijke wil verzoenen.

 

 

De commentaren zijn gesloten.