26-07-16

DOORDENKERTJE.

DOORDENKERTJE.

 

“De waarheid is de kern van het Scheppend Vermogen,

waar genomen vanuit het Scheppend Vermogen.”

 

DOORDENKERTJE,scheppend vermogen, dewaarheid,

16:22 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: doordenkertje, scheppend vermogen, dewaarheid |  Facebook |

25-07-16

VREUGDE.

VREUGDE.

VREUGDE,begrip, streven,

Vreugde is een begrip,

dat alle dingen omvaamt, die goed zijn.

Ware vreugde is de kern van ons wezen,

vervuld van de kern van alle krachten,

Het is het gezamenlijk werken en streven.

Het is het voelen,

dat je geaccepteerd wordt door anderen

en het zelf kunnen accepteren van al, wat rond je is,

dat vreugde schept.

Daarom denk niet,

dat vreugde het voorrecht is van enkelen.

Dat vreugde een verdienste is of een loon.

Vreugde is de ware toestand van ons aller wezen.

12:03 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vreugde, begrip, streven |  Facebook |

24-07-16

Innerlijk van de mens - verschillende benaderingen.

Innerlijk van de mens - verschillende benaderingen.

innerlijk, mongool, china, boeddha, jezus, mohammed, begoocheling, menselijke lust,allah, koninkrijk gods,

Tzu Liang Hou, een Mongool,

die ook in China een tijd heeft gewoond,

schreef eens een korte definitie neer van het innerlijk van de mens:

“In de mens zijn krachten. Doch indien de krachten in de mens zich uiten, is de mens zichzelf niet meer.”

Wij allen weten, hoe grote leraren als bv. de Boeddha, als Jezus, als Mohammed,

getracht hebben op hun eigen wijze dit beeld duidelijk te maken.

Boeddha zegt ons:

“In ons sluimert het Al. En indien de ban der begoocheling valt, de waarheid ons wordt geopenbaard, dan zijn wij één met het zijnde.”

Mohammed zegt ons:

“Gereinigd van het menselijke en de menselijke lust zijn wij één met Allah in Zijn hoogste hemel.”

Jezus zegt ons:

“Het koninkrijk Gods ligt in U.”

23-07-16

DE KLANK VAN DE ONEINDIGHEID.

 

DE KLANK VAN DE ONEINDIGHEID.

klank, oneindigheid, geboren, stem, waarde, streven,

 

"De klank der oneindigheid in ons leven

is hetzelfde als de waarde,

waaruit ik geboren ben,

zodat ik de stem verstaand van de oneindigheid

voortga met mijn eigen streven,

tot ik oneindigheid geworden ben."

12:01 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klank, oneindigheid, geboren, stem, waarde, streven |  Facebook |

22-07-16

ONTMOETING.

ONTMOETING.

ONTMOETING, de weg, eeuwigheid, eenzaamheid, kracht,

Mijn weg voert door de eeuwigheid en na het lange reizen verzink ik door de eenzaamheid in diep en lang gepeinzen.

Ik zoek naar waarden, stel een vraag.

D’ Eenzaamheid, die mij omringt, wordt tot een echo, waarin eigen vraag mij weer als antwoord klinkt.

Maar plots... wat klinkt er vreemde macht? Wat brandt daar nieuw bestaan? Wat wordt er in het ogenblik aan nieuwe kracht op mijne baan gebracht?

‘n Ontmoeting met leven, met vormend bestaan. Ik zou zo graag vertoeven, omdat in mij is naar eenheid en zijn zo ‘n intens en diep behoeven.

Maar ‘t ogenblik van ontmoeten is klein en ik moet weer verder gaan. Want...kort is het pozen, ver is de weg, grote noodzaak tot verder gaan en beleven van mijn eigen weg en eigen diep bestaan.

Zo zoek ik door de eeuwigheid, ontmoetend telkens weer een kracht voor korte wijl.

En zoek ik naar een antwoord dan, ’t klinkt in mijn eigen hart.

En verder spoed ik, waar d’ eenzaamheid mij met een echo tart van ‘t lang vergane zijn.

Maar ontmoeting en ontmoeting, zij komen steeds weer.

Wij tarten elkaar telkenmaal.

En daarom begrijpen we elkaar zozeer en beheersen elkanders taal.

Zo worden wij langzaam tot eenheid gesmeed; en d’ ontmoeting wordt samengaan.

Dan is er geen eenzaamheid, leegte meer.

Dan is de levensbaan een vreugde, waarin nieuw bestaan men looft en dankt de Heer, ontmoetend nieuwe kracht en macht op alle weg, telkens weer.

11:07 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontmoeting, de weg, eeuwigheid, eenzaamheid, kracht |  Facebook |