24-07-16

Innerlijk van de mens - verschillende benaderingen.

Innerlijk van de mens - verschillende benaderingen.

innerlijk, mongool, china, boeddha, jezus, mohammed, begoocheling, menselijke lust,allah, koninkrijk gods,

Tzu Liang Hou, een Mongool,

die ook in China een tijd heeft gewoond,

schreef eens een korte definitie neer van het innerlijk van de mens:

“In de mens zijn krachten. Doch indien de krachten in de mens zich uiten, is de mens zichzelf niet meer.”

Wij allen weten, hoe grote leraren als bv. de Boeddha, als Jezus, als Mohammed,

getracht hebben op hun eigen wijze dit beeld duidelijk te maken.

Boeddha zegt ons:

“In ons sluimert het Al. En indien de ban der begoocheling valt, de waarheid ons wordt geopenbaard, dan zijn wij één met het zijnde.”

Mohammed zegt ons:

“Gereinigd van het menselijke en de menselijke lust zijn wij één met Allah in Zijn hoogste hemel.”

Jezus zegt ons:

“Het koninkrijk Gods ligt in U.”

De commentaren zijn gesloten.