02-07-16

De man, die het geheime woord vond.

De man, die het geheime woord vond.

woord,geheim, mediteren, klank,oneindigheid, levenservaring,wijsheid,

 Het gaat hier niet over een jonge man met een zwaard en met vechtlust, maar over een oude wijsgeer. Zijn hoofd was kaal geworden met de jaren, omdat hij - zoals een boom in de herfst blad na blad laat vallen - haar na haar verloren had. Wat nog over bleef was een lange baard, die wat onverschillig in de wind flapperde, wanneer hij voor zijn hol zat te mediteren. Hij mediteerde goed en lang. En telkenmale wanneer hij mediteerde, vergat hij de hele wereld. Hij vergat alle dingen behalve de levende kracht. En ziet, uit die levende kracht werd in hem letter na letter gevormd, klank na klank geboren.

Op een dag fluisterde hij het woord, dat hij had geleerd, zachtjes voor zich heen. Een ster doofde een ogenblik haar licht en de aarde sidderde, alsof ze vragen wilde, wat de bezitter van dit machtwoord wilde zeggen. Toen was de wijze zeer blij. In vreugde zat hij voor zijn hut, zat hij voor zijn hol, mediteerde en dacht na over de grootheid, die in het scheppend woord gelegen was. Ongetwijfeld zou hij zijn ingegaan tot de hoogste werelden, wanneer er niet een leerling was geweest, die hij zeer lief had. En toen hij voelde, dat de stoffelijke krachten ten einde gingen en hij niet de lust had om met het wonderwoord zich nieuwe jeugd te verschaffen, riep hij deze leerling en zeide hem: “Ziet, ik heb het geheim van het leven ontdekt,” En hij fluisterde het woord. Maar de leerling begreep het niet.

De wijze stierf. Hij stierf verder dan alleen stoffelijk. Hij moest terugkeren op de wereld om opnieuw het woord te zoeken. Want door het uit te spreken had hij het verloren, terwijl hij het niemand had kunnen geven.

Zo gaat het met alle geheimen van het leven, vrienden. U moet niet denken, dat U Uw eigen levenservaring aan een ander kunt geven of Uw eigen wijsheid. Naarmate je verder komt, naarmate je hoger stijgt en meer begrijpt van de werkelijkheid, krijg je in je ook een groter begrip van God. Maar dat is jóuw begrip van God. Dat behoort alleen bij jou. Naarmate je meer de eenheid van de schepping begrijpt en zo de harmonie van de werkelijke Schepper in je eigen wezen kunt uitdrukken, bezit je meer macht over de schepping. Maar op het ogenblik dat je het woord spreken zou tot een ander, dat je het zou willen mededelen aan een ander, verbreek je de grote harmonie, die in je leeft en daarmede alle krachten, die je hebt bezeten. En zo heeft niemand iets. Noch degene aan wie je iets wilde geven, noch jezelf. Daarom is het een grote regel: Wie een geheim ontdekt, behoudt het voor zichzelf, opdat de geestelijke wijsheid, die uit het eigen ervaren voortkomt, verbonden blijve in het ik tot een harmonische band met de Oneindigheid. Maar dat houdt niet in, dat je anderen geen lering mag geven. Want je kunt een ander soms heel veel leren, zonder dat je eigenlijk precies weet hoe.

12:39 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: woord, geheim, mediteren, klank, oneindigheid, levenservaring, wijsheid |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.