12-06-16

GROEI.

GROEI.

groei, bewustzijn, zonlicht, zaad, bloesempracht, ontkiemen,Alkracht,

Het leeft verborgen in zwarte aarde, verborgen nog onder slijk en sneeuw. En het ligt daar te dromen en te wachten, zo lang, misschien reeds meer dan een eeuw. Toch zal het leven. Want het zaad draagt een kracht in zich, die het ontkiemen laat.

En spreekt dan eens de zon haar zegen en wekt de geest, de kracht, het zijn, dan groeit uit kiem ‘t eenvoudig leven, zo teer, zo zacht, zo arm en klein.

Maar raakt de zon ‘t ontwakend leven, het vindt steeds grotere, nieuwere kracht. ‘t Ontplooit zich dankbaar tot het leven, ontwaakt met bloem en bloesempracht.

En heeft het dan in kleur geschreven de dank voor ‘t eeuwige bestaan, het brengt het zaad voort en gaat slapen en vindt in droom de betekenis van waan, van groeiend leven.

Want in het menselijk stoffelijk streven en in de aardse werkelijkheid, daar ligt het zaad reeds weer verborgen van nieuw ontstane eeuwigheid.

Beperking, bloei en dank betonen is onbegrip van dat, wat leven heet. Want eeuwig is het en onderbroken door niets.

Wie dit geheim slechts weet, diens groei staat stil, diens zoeken, derven, gaat ten onder in het licht der zon. Omdat het zaad juist door de vormen te verwerpen de eenheid met het zonlicht won.

Groei, dat is voor jonge zielen, voor jonge mensen, die nog gaan door vele vormen en vele malen keren terug in ‘t stoffelijk bestaan.

Maar willen zij hun les dan leren, ontsluieren zij ‘t geheim der tijd, dan weten zij: de Kracht des Heren is in mij in alle eeuwigheid. Dan weten zij: des Vaders wezen, dat spreekt in mij op Zijne wijs, is eeuwigheid en zonder grenzen.

Zo ben ik, geest of deel der mensen, één met de Alkracht in al ‘t bestaan. Groei en dood, opgang en neergang, ‘t is onbewust zijn al, en waan.

Want, mijne vrienden, alle leven schijnt een spel te zijn van groei en ondergang. Maar het is het bewustzijn, dat deze krachten schept. Zo is het bewustzijn volmaakt zal er niets bestaan behalve het zijnde. En het zijnde is God.

Moge dan onze eenheid met God een einde betekenen van onze groei en een begin betekenen van onze werkelijkheid.

11:56 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groei, bewustzijn, zonlicht, zaad, bloesempracht, ontkiemen, alkracht |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.