05-06-16

Instinct.

Instinct.

Instinct,automatisme, overweging,ervaring, gedragspatroon,

Betekent, indien het woord juist wordt gebruikt: automatisme, waardoor de reacties van een lichaam op invloeden en toestanden van buitenaf bepaald worden zonder dat hierbij besef of bewuste overwegingen van node zijn.

Verkeerdelijk wordt het vaak ook gebruikt, om alle wijzen van denken in niet menselijke en als lager beschouwde wezens aan te duiden bij dieren bv. wanneer een dier denkt, stelt men, dat het uit instinkt handelt, ofschoon aangetoond kan worden dat het dier wel degelijk een vorm van redelijk overleg aan de hand van voorgaande ervaringen kent.

Zoals men vaak bij een mens, wanneer deze instinctief reageert op omstandigheden, overleg eenvoudig stelt en meent, dat hij dus zeerbewust en menselijk heeft gehandeld.

Ik wil hieraan toevoegen, dat het werkelijke instinct erfelijk verworven wordt, zodat men in dit verband zou kunnen spreken van erfelijk ingelegde gedragspatronen, die een deel van het leven en de reacties op omstandigheden regeren.

12:23 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: instinct, automatisme, overweging, ervaring, gedragspatroon |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.