29-05-16

Verdraagzaamheid.

Verdraagzaamheid.

Verdraagzaamheid,gelijkwaardig,levensbeschouwing, levensnormen, naastenliefde,

Betekent voor ons het vermogen anderen als gelijkwaardig te aanvaarden ondanks het feit, dat zij anders denken of zijn.

Het betekent dat wij willen aanvaarden, dat anderen ook andere gedragsnormen en levensbeschouwingen huldigen als wij zelf.

Het betekent voor ons echter niet, dat wij ons niet te weer zullen stellen wanneer anderen onze levensnormen aantasten.

Het betekent voor ons dus als begin een leven laten leven echter voerende tot een steeds verdergaand begrip voor de anderen, hun opvattingen, denkwijzen en levenswijze, zodat wij tot een steeds beter begrip voor die anderen zullen kunnen komen en op de duur zelfs werkelijke naastenliefde zullen leren kennen.

De commentaren zijn gesloten.