28-05-16

Zomerland - Schaduwland.

Zomerland.

Zomerland,Schaduwland,

Is ook al een tem die door de geest vaak wordt gebruikt. Beschrijvingen daaraan verbonden doen vaak denken aan een soort reisreclame. Het woord wil echter slechts een wereld aanduiden, waarin de vormen voor de daar levende entiteiten nog steeds zeer belangrijk zijn, zodat zij denkende in vormen, maar levende in een harmonische of lichte wereld, een voor hen harmonisch wereldbeeld zullen scheppen, waarin zij allen delen.

Dit wereldbeeld is dan vreugdig en omvat vaak idealen die op stoffelijke vormen gebaseerd zijn. De term zomer kan in dit verband gezien worden als aanduiding van het feit, dat het vertoeven in deze sfeer voor de geest in feite een rijpingsproces dient te zijn, vooraf, gaande aan een leren leven in meer werkelijk geestelijke sferen.

 

Schaduwland.

Zomerland,Schaduwland,

Schaduw betekent beperking of afwezigheid danwel diffusering van licht. Degenen, die in een dergelijke sfeer vertoeven, hebben nog niet het vermogen verworven of aanvaardt zichzelf en hun nieuwe wereld en mogelijkheden geheel te aanvaarden. De vaagheid en schimmigheid die in het besef hierdoor ontstaat, maakt het hen vaak moeilijk kontakten te leggen, of een besef van eigen werkelijkheid en mogelijkheden te aanvaarden.

Men spreekt van deze toestand niet slechts als schaduwland of nevelland, maar duidt haar ook vaak aan met de term half duister.

De commentaren zijn gesloten.