27-05-16

Duistere sferen.

Duistere sferen.

Duistere sferen,kwellingen,isolement, erkenning, afweer, eigen wezen, objectieve realisatie,

 

In de ogen van de mensen, die deze term gebruiken vaak iets onaangenaams vol van vreemde vormen en kwellingen.

In feite: er zijn geen duistere sferen, maar er bestaat zeker een duisterheid van besef. Wanneer ik zozeer aan mijzelf en bepaalde waanvoorstellingen omtrent of in verband met mijzelf gehecht ben, dat ik de werkelijkheid, waarin ook anderen kunnen werken en leven, niet of ternauwernood kan aanvaarden, ontstaat voor mij een isolement.

De pijnlijkheid, die niet ten onrechte met deze toestand verbonden pleegt te worden, vloeit voort uit de voor het ik voortdurend bestaande noodzaak erkenningen en beelden, of gedachten van anderen, af te wijzen en te verwerpen.

De afweer tegen een meer objectieve realisatie van eigen wezen en mogelijkheden kan zover gaan, dat men zich zelfs voor grote delen van het eigen ik begint af te sluiten, tot men zelfs het besef van eigen bestaan dreigt te verliezen.

Ik ben mij er van bewust, dat deze omschrijvingen voor velen niet geheel aanvaardbaar zijn of te vaag blijven, om dat men nu eenmaal zich op aarde een andere voorstelling heeft gemaakt.

De commentaren zijn gesloten.