26-05-16

Heeft bewustzijn een bijzondere belichaming nodig?

Heeft bewustzijn een bijzondere belichaming nodig?

bewustzijn, belichaming, buitenwereld, wisselwerking, referentiemogelijkheid, biochemische processen,geest, geheugen,

Indien bewustzijn wordt omschreven als het besef van eigen wezen en kwaliteiten, eventueel ook in het verleden, plus een besef van de buitenwereld, kan het overal bestaan waar een wisselwerking tussen een begrensd iets en een buitenwereld mogelijk is. Het bestaan van een geheugen is niet noodzakelijk, maar breidt de mogelijkheden van het bewustzijn wel uit.

In deze zin bestaat bewustzijn in elke geest en is daarin zelfs beter dan bij de mens, daar de mogelijkheden tot registreren en reageren, aanmerkelijk sneller en op hoger niveau te vinden zijn dan bij de stoffelijke mens. Zou men bewustzijn echter willen omschrijven als het in de hersenen vastgelegde geheel van referentiemogelijkheden, dan is het duidelijk, dat deze vorm van bewustzijn voor de geest niet bestaan kan, daar de geest bij haar denken niet meer aan biomechanische of biochemische processen gebonden is.

De geest heeft wel een geheugen, maar dit zou dan in vergelijkende termen kunnen worden aangeduid als een reeks van magnetische patronen, waardoor een vergelijken van alle inkomende prikkels en een samenvoegen van de inhouden van eigen ik voortdurend mogelijk blijft.

De commentaren zijn gesloten.