23-05-16

Esoterisch vocabularium .(3) Emotie.

Esoterisch vocabularium .(3)

 

emotie, geestelijk besef, concentratie, glandulaire afscheiding, innerlijke toestand,

Emotie.

Gevoelswaarde of wereld.

In feite voor een mens een innerlijk oproer, dat verschuivingen in glandulaire afscheidingen kan veroorzaken en zo de beleving van bepaal de gebeurtenissen intenser maakt dan zonder dit ooit verwacht zou kunnen worden.

In feite kunnen wij dus zeggen, dat emotie een concentratie van eigen mogelijkheden binnen het menselijke lichaam in verband met een besef of gebeuren betekent, waardoor een sterkere fixatie van beelden, maar ook een sterkere projectie van de innerlijke toestand naar buiten toe en een gebruik van krachten mogelijk wordt.

Geestelijk gezien zouden wij hier kunnen zeggen:

Emotie is een zodanige gerichtheid van eigen wezen, dat de uitwerking van al hetgeen op het wezen inwerkt of in het wezen plaats vind, een veel grotere waarde geeft.

Hierdoor zal ook een sterkere en langduriger vastlegging in het geestelijk besef ontstaan.

 

 
 
 
 

De commentaren zijn gesloten.