10-04-16

HET JUISTE EVENWICHT VINDEN.

HET JUISTE EVENWICHT VINDEN.

VREDE, HARMONIE,evenwicht, zelfmoorden, welvaart, geluk, innerlijke aanvaarding,

U leeft op het ogenblik op een wereld, die tracht om het steeds beter te krijgen. Hoe beter wij het krijgen, hoe groter het gevaar wordt, dat wij het slechter krijgen.

Wanneer ik naar vrede streef en ik ben bereid alle middelen te gebruiken om die vrede te handhaven, dan zal de vrede meer in gevaar komen, naarmate ik meer middelen voor de handhaving daarvan inzet.

Wanneer ik vrijheid wil en ik ben bereid mijzelf daar geheel voor in te zetten, dan wordt het gevaar groot, dat ik ander en in hun vrijheid ga beperken om mijn vrijheid mogelijk te maken.

Anders gezegd; Elke waarde, die erkend wordt in de mens of in de we­reld, brengt potentieel of reëel haar tegendeel volledig met zich. Het is onmogelijk om in de wereld een ding goed te doen en de rest verkeerd. Het is altijd slechts mogelijk om zoveel kwaad te doen als je goed doet. En zoveel goed zul je doen of je het wilt of niet als je kwaad doet.

De keuze in de wereld is dus eigenlijk heel anders, dan men schijnt te denken. Men schijnt te denken, dat wanneer wij dat allemaal steeds beter, en edeler en zuiverder maken, dat het dan vanzelf beter wordt. Maar dat is niet waar. Naarmate wij zelf proberen om de zaak mooier, edeler, beter, reiner, zuiverder enz. te maken, maken wij het gevaar groter, dat het ­ tegendeel waar wordt. En op het ogenblik dat wij dit gevaar beseffen, zullen wij zelf het realiseren. Wij maken het in de wereld waar. Dat is niet alleen geestelijk, dat is ook feitelijk. Als je dus in het leven wilt proberen het goede te bereiken, dan zal je allereerst moeten spreken over het pad of het gulden midden. De beperking, zowel in het kwade als in het goede, is het begin van harmonie. Het extreme in het goede, of in het kwade vernietigt altijd zichzelf en zijn doel. Wil je iets bereiken, dan zal je dat dus altijd moeten doen langs de weg van het gemiddelde.

Voor onszelf geldt; In mijzelf kan ik slechts door een evenwicht van waarden of dit nu stoffelijke en geestelijke zijn, of dit geloofswaarden tegenover redelijke waarden zijn of wat anders eerst wanneer wij in onszelf het evenwicht handhaven, zullen wij niet alleen een redelijk harmonische persoonlijkheid zijn, maar zullen wij ook iets bereiken. Want de waarderingen, waar men zich in de wereld zo druk mee bezig houdt, zijn op zichzelf waardeloos.

U leeft in een welvaartstaat en het aantal zelfmoorden neemt toe. Hoe kan dat? Die welvaartstaat is kennelijk niet zo gelukbrengend als men stelt. Want geluk is geen welvaart. Geluk is een innerlijke aanvaarding, een vreugde, een voortdurend idee van bereiking misschien. Niet bezit.

Op dezelfde wijze is het in jezelf dus ook gesteld. Je kunt dus wel zeggen; Ik maak het goede waar. Maar wat ik goed noem, is niet goed. Dat is alleen maar de omgeving, het milieu.

De mensheid streeft maar welvaart en naar vrede. En eigenlijk zou ze moeten streven naar geluk. Dat is het enige. Niet naar bevrediging, maar geluk, naar het gevoel van tevredenheid. Al het andere is middel tot het doel.

Dan zou ik willen zeggen; Op deze wereld van u en overal elders moeten wij met erkenning van deze feiten allereerst beslissen wat ons doel is. En dat doel mag nimmer buiten ons liggen. Het moet een in ons en voor ons voorstelbaar iets zijn. Wanneer ik dat heb gedaan, ik heb mij dat gesteld, dan is de evenwichtigheid voor alle andere waarden in en rond mij een methode, waardoor ik snel vooruit kom en snel iets bereik. En daarmede heb ik misschien het belangrijkste gezegd, wat ik U op deze avond zeggen kan.

Het doel blijft altijd buiten de waarderingen. Maar om het doel te bereiken moeten alle verdere waarderingen en middelen in absolute evenwichtigheid worden toegepast. Krachtens de evenwichtigheid ontstaat de reikbaarheid van het doel. Als u dus in uzelf bezig bent, zoek niet alleen naar wijsheid, zoek niet alleen de schoonheid te erkennen. Zoek beide in uzelf te aanvaarden. En kies uw doel elders. Dat is de levensboom.

En zo kunt u ook zeggen; Wanneer u in het leven een grote geestelijke bereiking waar wilt maken voor uzelf, dan kunt u dat nooit doen door u zelf een deel van het stoffelijke te ontzeggen of daarvoor bang te zijn. U kunt het ook niet doen door u op die stoffelijke wereld te storten om er ervaringen op te doen. U kunt het alleen doen, wanneer u het doel beseffende en u, daarvan voorlopig reeds een zo juist mogelijke voorstelling makend, hetzij als een gevoel, hetzij als een omschreven begrip dan met het evenwicht van de andere dingen u daar voortdurend naar toe gaat bewegen.

16:59 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrede, harmonie, evenwicht, zelfmoorden, welvaart, geluk, innerlijke aanvaarding |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.