07-03-16

EEN WEG KIEZEN.

EEN WEG KIEZEN.

beperkingen,bestrevingen,gebrek, straf, bereiking, ideaal, verplichting, geestelijk streven, eigen vermogen,

Wees niet bang voor de beperkingen,

die in vele gevallen het gevolg zijn van bestrevingen.

Beperktheid is geen straf,

beperktheid is geen gebrek,

indien zij voert tot een verdergaande bereiking.

 

Wees bovenal uzelf.

Laat u nimmer een ideaal, een verplichting,

een last, een geestelijk streven opleggen door anderen.

Ga uit van uw eigen inzicht en uw eigen vermogen.

Want hij, die begint, vindt tienduizend wegen,

die allen tot het doel voeren zo men de weg gestaag weet te gaan.

 

Wie een weg kiest,

die hij niet gaan kan, zal in zijn falen sterker leed,

sterkere belemmeringen vinden dan degene,

die een weg gaat, die door anderen niet is goedgekeurd.

De commentaren zijn gesloten.