24-02-16

HANDELEN VOLGENS JE WEZEN.

HANDELEN VOLGENS JE WEZEN.

DEUGDZAAM, moraal, wet, begrip,gedragsnorm,uiterlijkheid,god, kerkgebouw, waarheid, innerlijk leren,

Sommigen willen deugdzaam zijn en hun deugd is veroordeling en ontkenning.

Eerst indien gij niet veroordeelt en niet ontkent, kunt ge waarlijk deugdzaam zijn.

Moraal, deugd is niet het product - zoals deze wereld schijnt te denken - van het volgen van vaste regels en wetten.

Het is het leven volgens een werkelijk innerlijk begrip, voortdurend voor jezelf verantwoord in al wat je doet.

Deugd is niet de verachting voor de wereld, die zondigt en de walging voor het ik, wanneer men in het verborgene hetzelfde doet.

Zij is het zonder oordeel erkennen van alle mogelijkheden en dan handelen volgens eigen wezen en weten in Uw wereld, uw zo mooie en dwaze wereld, heeft alles gemaakt tot uiterlijkheid.

God bestaat alleen in het kerkgebouw.

Deugd bestaat alleen volgens aanvaarde gedragsnormen.

Waarheid bestaat alleen met goedkeuring van bevoegde instanties.

Uw wereld is uiterlijk.

Uiterlijkheid is een vorm van vervagen, van een langzaam vervlieden van elke betekenis en waarde.

Innerlijke waarden vinden, innerlijk leren desnoods afstand te doen, innerlijk leren te handelen volgens je wezen niet volgens een norm, dat is belangrijk.

De commentaren zijn gesloten.