02-02-16

Contact

Contact.

Contact,innerlijke vrijheid, dogmatiek, menselijke logica, goddelijk beleven, loskomen,

Toen de luchtvaart pas begon, was één van de kreten; Vóór vrij contact? Contact

Wanneer wij een ogenblik vrij zijn van de remmingen, die ons wezen voortdurend en in velerlei vormen dwingen op de grond te blijven, dan kan onze geest opwaarts wieken en de werkelijkheid van het Goddelijke beleven.

Contact met God, met de geest, met al die werelden die zo vlak bij de mensheid staan, is alleen mogelijk, indien je kunt loskomen van je te sterke gebondenheid aan aardse redeneringen, menselijke logica en dogmatiek.

Daarom zeg ik tot u als u vrijheid zoekt, zoek uw eigen vrijheid. De vrijheid, die in de eerste plaats innerlijk is. Zoek in die innerlijke vrijheid het intense contact met de werkelijke krachten van het zijn te vinden. Dit alleen kan u helpen uzelf waar te maken op een wijze, die door geen eeuwigheden van tijd weer ongedaan kan worden gemaakt.

De commentaren zijn gesloten.