16-01-16

HEKSEN.

HEKSEN.

HEKSEN, wicca, ritueel, werkelijkheidsvervreemding, wereldbeeld, geestelijke krachten, magie,

Eens waren heksen buitenbeentjes. Nu zijn heksen datgene wat de wereld het meest nodig heeft, omdat alleen heksen een geestelijk tegen­wicht kunnen geven tegen een materialistisch mechanistische organisatie en structuur.

Datgene wat heksen als ritueel gebruiken is alleen maar een vorm van werkelijkheidsvervreemding. De werkelijke zin van hun werken ligt in het wereldbeeld dat zij daarmee voor zichzelf oproepen. Een dergelijk we­reldbeeld is even werkelijk als elke voorstelling die een ieder normaler­wijs zou koesteren.

Heks zijn is alleen maar een betiteling. Als u op uw eigen manier met geestelijke krachten probeert te werken, als u daarbij al dan niet in samenwerking met anderen probeert bepaalde geestelijke werkingen om te zetten in stoffelijk gebeuren, dan behoort u tot degenen die als heks wor­den aangeduid.

U kunt nooit werken met magie, hekserij, als u gaan vaststaande wetten aanvaardt. In deze gevallen is het zo, dat de wet die wordt aanvaard de wereld bepaalt waarin u zich beweegt met uw geestelijke krachten en uw stoffelijke kwaliteiten.

De commentaren zijn gesloten.