09-01-16

OVERGANG.

OVERGANG.

overgang, vrede, dood, leven, droom, geest, wereld,

Overgang verandering. Verandering van leven, verandering van wer­king, verandering van zijn, verandering van denken, verandering van be­sef.

Overgang, een woord dat beter is dan dood. Want kent de mens in zijn leven ook niet een fase waarin het lichaam langzaam zijn functies veran­dert en noemt hij ook dit niet overgang? Het is in wezen een nieuwe sta­biliteit zoeken, anders gaan worden, andere emoties kennen en als je eerlijk bent je de beelden van het verleden en je verlangens van het verleden herzien in overeenstemming met de nieuwe feiten.

Wat is sterven anders dan een veranderen van wereld en van mogelijk­heden. Je lichaam verdwijnt, maar je denken belichaamt je nog. Je wereld laat je achter, maar de problemen van die wereld zijn deel van jou; je draagt ze mee. De schoonheid van je wereld laat je achter, maar je beeld van die schoonheid idealer misschien dan de feiten ooit waren neem je mee. Al wat je zelf bent, blijf je. Je wereld verandert. Dat is over­gang.

Waarom zou een mens dan de overgang vrezen? Slechts hij, die zich­zelf verwerpt en zichzelf vreest, is terecht bevreest voor de dood. Want in de dood kom je tot een leven waarin je zelf je wereld wordt. Maar hij, die in zich nog gelooft aan het goede, die nog droomt van licht en harmonie, behoeft de overgang, de dood, niet te vrezen. Want dat wat hij droomt, is deel van de werkelijkheid die hij leven zal; dat wat onmoge­lijk scheen wordt mogelijk, als je erin gelooft. Onmogelijk, is alleen dat­gene wat je voor jezelf als zodanig omschrijft.

Overgang, sterven, veranderen, is ook beseffen dat je jezelf blijft. Nooit zul je iets anders zijn dan het ego dat, je bent met alle krachten en gedachten ervan. En steeds groeiend zul je na elke overgang opnieuw rijker, geschakeerder je wereld zien, omdat je meer kunt aanvaar­den van de werkelijkheid waarvan je deel bent.

Sterven is de droom op het leven, wanneer, het leven voltooid is. Overgang is de vrijheid betreden uit de beperkingen van een leerschool waarin het gaan en werken je soms zwaar valt.

Overgang is de genade Gods leven als een werkelijkheid en niet al­leen als een vage troost voor de onaanvaardbaarheid van je bestaan.

Ieder van u zal eens overgaan. Doe het niet te snel: Wanneer de tijd komt, dan zegt het lichaam uit zichzelf "vaarwel" en trekt de geest zich terug in een wereld van werkelijkheid en droom tegelijk.

Wees niet bang voor de overgang, want ze brengt u de vrede die in u woont als een werkelijkheid. Zij confronteert u met de strijd in u die u nu voor uzelf probeert te verbloemen.

Geen wereld kan wijder zijn dan de wereld van de dood.

Geen leven kan vollediger zijn dan het leven dat ontstaat uit de stoffelijke dood.

Geen vervulling kan groter zijn dan de vervulling die voor elk ego bestaat op het ogenblik, dat de stoffelijke beperking wegvalt en de in­nerlijke harmonie albeslissend wordt.

Ik hoop u hiermede iets duidelijk te hebben gemaakt. Misschien is het aan het einde/begin van het jaar niet eens zo vreemd om juist daarop te wijzen. Want weet u, wie wil sterven voor zijn tijd, neemt teveel problemen mee. Maar wie heengaat op zijn tijd, die vindt het antwoord op alles wat zijn leven onoplosbaar deed schijnen. Daarom is het een vreugde, wan­neer de tijd komt. Daarom is het ook een verschrikking voor hen die gaan voordat de tijd komt.

17:53 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: overgang, vrede, dood, leven, droom, geest, wereld |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.