29-12-15

WILLEKEUR.

willekeur,kracht,bewustzijn, drang, sferen, onbevreesd,Willekeur.

Willekeur. Het is een eigenaardig woord. Heb je er wel eens over nagedacht? Keur is het merk. Wil is in feite de affectie van ons, het be­heersende verlangen. Dus willekeur is het stempel, dat de ons beheersen­de verlangens kunnen zetten op de wereld rond ons.

Wanneer ik met willekeur in het leven mijn doel kies en niet mijzelve verlies in onbetekenendheid, dan word ik door dat eigen ik tot een juiste keuze geleid. Mijn wil, mijn streven komt immers voort uit al, wat ik door alle eeuwen, alle levens, alle sferen, alle tijden ben geweest? En daarom kan ik onbevreesd mijn ware wil steeds volgen.

En stel ik dan deze wil als kracht t.o.v. al, wat mij omringt, totdat als hamerslag klinkt het dwingen van mijn wezen, dan noemt de wereld dat misschien wel willekeur. Maar is het niet de uiting van een waarheid, die ik beleef en van het doel van mijn leven, van mijn bestaan?

Te denken dat ergens ook maar iemand leeft, die zonder willekeur en volgens vaste maat en regel, niet uit het "ik" geschapen, zich aan de wereld geeft, hem stelt het leven zwaar teleur. Want bedenk wel: Juist uit de wil, de behoefte, het bewustzijn, de drang, dat alles tezamen, wordt de wijze van leven geschapen.

Daarom is willekeur niet, zoals men zegt, het verderfelijke wapen, waarbij iemand zichzelf oplegt aan anderen en de wereld wil veranderen naar zijn eigen wezen. Maar in feite is het zonder vrezen jezelf zijn ..... misschien ten koste van de pijn, die de wereld er onder lijdt. Maar het is een beantwoorden aan verleden tijd en een streven naar de eeuwigheid tege­lijk en daarom vind ik willekeur nog niet zo dwaas.

De willekeurigheid is vaak het onbesef, het niet beseffen van de regel, de volgorde, die er ligt in de menselijke wegen. U bent ééns uit de eerste krachten, naar men zegt, lichtend en misschien wel snel uitgegaan. Ik neem tenminste van mijzelve aan, dat ik met een flinke vaart mijn baan begonnen ben. Alleen .... ik was wat onbezonnen en ik ben wat afgeremd.

Ik stond dan ook dikwijls in mijn hemd. Maar uiteindelijk heb ik toch door 's Heren zegen iets van mijn beweeglijkheid teruggekregen en ik ga naar het einddoel voort, omdat het zo is en schijnbaar zo hoort.

Let wel, u bent dus van die eerste kracht in de schepping uitgegaan

en u heeft zo uw bewustzijn gebouwd. Alles wat op uw baan lag, wat ge hebt aanschouwd, hebt ge in uzelf opgenomen. Daaruit zijn gevormd uw angst en uw vrees, uw begeerten, uw dromen, de werkelijkheid en zelfs de schijn, waar­voor ge vreest. Alles komt voort uit wat ge hebt beleefd, wat ge hebt erkend, wat ge zijt geweest. Kan er dan een willekeurigheid bestaan? Alles is uit het verleden voortgekomen. Het volgt uit de baan, die ge voor u zelf erkent.

Slechts dat, wat je bent temidden van het onontkoombaar zijn, temidden van feiten, waaraan je weinig of niets kunt veranderen; dat wat je bent in eigen denken en streven voor jezelf en voor anderen, dat kan bepalen of de willekeur van het lot en de willekeur van jezelf – de willekeur misschien van God, zoals jij het ziet – voor jou wordt tot besef en licht of tot een terugvallen in het niet van onbewustzijn.

Daarmee wil ik maar zeggen, vrienden, dat er tegen willekeur heel wat te zeggen is, maar dat er ook heel wat vóór te zeggen is. De wille­keur (dat moet u goed onthouden!) wordt pas vreemd en onbewust een tocht naar duister, naar de kust der onderwereld, wanneer je willekeurig bent ondanks jezelf en tégen jezelf. Wanneer je jezelf wendt, schijnbaar willekeurig, maar in verzet, tegen wat in jezelf leeft en tegen wat rond je gestalte geeft aan het leven en aanzijn geeft aan het bestaan.

Kort en goed. de willekeurigheid van mensen is de waan, dat ze meester zijn over zichzelf en hun eigen lot bepalen. Zij die dralen hun werkelijk lot te vervullen, zij kunnen willekeurig zijn.

Daarom zou ik de conclusie willen trekken: Alle dingen, ook die je niet begrijpt, zijn voortgekomen uit een noodzaak, uit een behoefte, uit een begeerte. Zij worden door een wil geschapen.

En moge u de houding van anderen, het gebeuren in de wereld, wille­keurig schijnen in de zin van zinloos, toevallig en misschien speels, ont­houd, dan altijd; ook wanneer u het niet beseft, hebben de dingen een reden.

Ge kunt deze willekeur alleen verdragen, zo lang ze uw eigen wezen niet schaadt, dat is waar. Want uw eigen wil en uw eigen wezen zullen zich vaak tegen die van anderen moeten verzetten, wanneer uw eigen vrijheid en uw eigen weg daardoor in gevaar komen. Maar zolang ge het kunt, verdraag dan willekeur van anderen, omdat gijzelf immers in uw eigen streven en denken even willekeurig zijt en even weinig rekening houdt met anderen.

Vrienden, er bestaat niets dat geen reden heeft, of je het beseft of niet. Neem daarom steeds aan, dat alles een bepaalde reden, een be­paalde drijfveer heeft. Ga daarvan uit. en tracht dan alleen datgene te veranderen of te bestrijden, dat ingaat tegen de werkelijke kern van je eigen wezen, je eigen leven en je eigen wil.

God is willekeurig; maar mensen willen niet beseffen dat ook zij wil­lekeurig zijn. De willekeur van anderen zien wij steeds, van onszelf kun­nen we ze niet beseffen. Wij verheffen ons op redelijkheid en noemen die­zelfde redelijkheid bij anderen willekeur, omdat we niet beseffen hoe vaak gevoel en wezen en ingeschapen lot met onze rede strijden, wanneer ze in een ander worden geopenbaard, of een uiting worden van God, die we niet begrijpen.

Mag ik het hierbij laten?

Het al mijn pogen – en hier en daar waarschijnlijk ook falen – is er in deze hele uiteenzetting ook een zekere willekeur te zien; want ik heb willekeur geïnterpreteerd zoals ik ze zie. Maar als u ze nu begrijpt, wordt uit mijn willekeur voor u zin. En als u zin vindt in de willekeur van de natuur, van God, van mensen en daardoor zelfs iets meer van uzelf beseft, is er geen willekeur in ongunstige betekenis, maar alleen een voortdurende bewustwording uit alle dingen.

11:59 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: willekeur, kracht, bewustzijn, drang, sferen, onbevreesd |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.