27-12-15

HET WONDER.

HET WONDER.

het wonder, zintuig, kracht, wit licht, onbegrensd,uitverkoren,

Een wonder is een gebeuren dat de rede niet bevatten kan, dat verdergaat dan alle wet en boven het kunnen van de mens uitgaat. Het toont dat er meer bestaat dan dat wat het zintuig gadeslaat en er in de rede leeft.

Toch is het geen wonder dat u leeft, is het geen wonder dat de sterren gaan langs vastgelegde banen, is het geen wonder dat de wetten der natuur van uur, tot uur in volle kracht hun machten tonen in het be­staan.

Een wonder, is de kracht die in u leeft.

Een wonder is het witte licht dat plots u vleugels geeft en vliegen doet tot hoger bestaan, en door de poorten gaan misschien van nieuwe werke­lijkheid.

Een wonder is een mens die levend in de tijd toch eeuwig is en zonder grens, die klein als mens toch deel is van de totaliteit.

Een wonder is de werkelijkheid, wanneer we haar een ogenblijk beseffen. En leven wij die werkelijkheid, dan spreekt ze, ook door ons, dan maakt ze mogelijk een gebeuren, dat niet meer past in zin en rede van de beperktheid en de tijd. Dan openbaart zich voorleen kort moment het flikkerend zwaard der eeuwigheid. En wat het beroert dat is niet meer. Het verandert zich of keert weer tot wat het eens geweest kon zijn.

Zo spreekt de werkelijkheid haar taal. En waar de mens die niet ver­staat, wordt het een onbegrijpelijk iets dat hij met zijn gevoelens ondergaat en "wonder" noemt een werkelijkheid.

Een werkelijkheid die steeds bestaat, maar die in het onbegrip van het zijn verdrongen wordt of dat is ook mogelijk vaak onbegrepen. sporen ach­terlaat waardoor de mens van redelijkheid beroofd in zich niet meer beseft wat was en wat hij is, maar in een andere kracht gelooft dan, die welke het wonder baart de totaliteit.

Dan zegt hij; Zie, hoe uitverkoren ben ik niet dat de God in mij deze werkelijkheid gemanifesteerd zou hebben. En wie zich uitverkoren voelt en niet begrijpt hoe kracht bedoelt voortdurend kracht te zijn en wet een wet is door de tijd en buiten de tijd, de werkelijkheid omgrenzend en omschrijvend, ach, die verwondert zich over het wonder. Maar dat wonder is niet blijvend, omdat het niet begrepen wordt.

Zo wordt het een deel van een werkelijkheid waarin het "ik"beseffen kan een zijn, dat verder voortgeleid het "ik" tot plaatsen waar geen wonder is, maar slechts het onbegrensd verstaan, bestaan en leven.

17:04 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: het wonder, zintuig, kracht, wit licht, onbegrensd, uitverkoren |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.