31-10-15

WAARACHTIGHEID.

WAARACHTIGHEID.

 

WAARACHTIGHEID,onaantastbaar, twijfel, waarheid, waarachtige god, werkelijkheid,

 

Wat is waar? Waar is datgene wat onaantastbaar en voortdurend zichzelf is.

Wat is waarachtig? Datgene wat dicht bij datgene komt wat waar is. Wanneer wij waarachtig zijn, dan zijn we niet honderd procent waar. Maar wij proberen in datgene wat we zijn zoveel mogelijk van de waarheid tot uitdrukking te brengen.

Als wij zeggen dat de waarachtigheid van bv. een verklaring in twijfel mag worden getrokken, dan bedoelen wij daarmee niet dat die an­ders volledig waar zou zijn. Maar dan zeggen we alleen, dat de wijze waarop zij wordt uitgesproken de vraag oproept, of men wel de waarheid heeft willen zeggen of weergeven.

Als wij dus proberen waarachtig te zijn in ons werken en in ons streven, dan moeten we ons in de eerste plaats voor ogen stellen dat waarachtig zijn betekent, dat wij zo goed wij kunnen uitgaan van de waar­heid voor zover wij die kunnen beseffen. Dat wil niet zeggen, dat het­geen wij als waarheid beseffen waar is. Het wil alleen zeggen, dat wij de waarheid die wij kennen zo weinig mogelijk geweld moeten aandoen. Daarom geloof ik dat je ook moet begrijpen dat zelfs een waarachtige God niet een werkelijke God is. Een waarachtige God is een beeld dat ik op dit moment zo waar mo­gelijk ervaar. Maar het is niet noodzakelijk de waarheid. En de waarach­tigheid van de God betekent niet dat Hij de waarheid kent. Het betekent alleen dat Hij zo goed mogelijk beantwoordt aan de waarheid voor zover Hij die beseft. En daaruit is dan onze eindconclusie zonder meer te er­varen.

De waarachtigheid van alle kracht die in het leven ligt, is voor ons de onvolledigheid van ons beseffen en toch de ervaring van een deel van de werkelijkheid. Zolang wij aan dit deel werkelijkheid dat wij kunnen ervaren beantwoorden, zijn we niet alleen waarachtig, maar zijn we ook deel van het waarachtige, van het totale beeld dat benaderbaar is. Maar achter elk beeld van de waarheid schuilt het beeld van een andere, grotere waarheid. Wij zijn niet in staat de Grote Waarheid te kennen. Laten we daarom alleen maar zo waarachtig als ons mogelijk is proberen de waarden en waarheden die wij persoonlijk als goed, als Waar­achtig ervaren te beleven en uit te dragen in ons eigen bestaan.

Ik heb getracht een ding duidelijk te zeggen. Wij weten de waarheid niet. Wij kennen de werkelijkheid maar ten dele, maar datgene wat wij me­nen te kennen of van de waarheid menen te beseffen, dat moeten we eren, achten en waarmaken zo goed we kunnen, al is het alleen maar om niet ten aanzien van onszelf en ons eigen besef tekort te schieten.

De commentaren zijn gesloten.