22-10-15

INBEELDING .

INBEELDING.

INBEELDING,geneesmiddel,pijn,werkelijkheid,zorg,eeuwig,kracht,vreugde, leed,waanvoorstelling,

Ik beeld mij iets in. Ik bouw een beeld diep in mij Ik stel mij voor, dat ik ben wat ik niet ben ik erken alles wat ik niet ben om te verwer­pen dat wat ik weet te zijn.

Inbeelding is het geneesmiddel voor de pijn van de werkelijkheid dat nooit geneest, maar slechts diepere sporen van zware ziekte achterlaat.

Beeld je niet teveel in. Want al wat je je voorstelt meer te zijn dan een ander, minder dan een ander of anders dan een ander dat kan nooit bijdra­gen tot je begrip van de werkelijkheid.

Vraag je niet af of je anders bent of beter. Zeg niet tegen jezelf; dat je ziek bent of dat je speciale zorg behoef. Zeg alleen maar tegen jezelf dat je er tegen kunt en ga verder. Want één ding kun je je niet inbeelden en dat nu juist de werkelijkheid.

In alle uiterlijke vormen en in alle ontwijkingen van je gedachten zit één kracht verborgen die eeuwig bestaat. Alle beelden die je van jezelf hebt gemaakt kunnen te gronde gaans maar wat je bent is eeuwig.

Wees niet te bang voor vandaag of voor morgen en beeld je vooral niet in dat wat je vandaag doet beslissend is voor de eeuwigheid. Besef dat je eeuwig bent en dat al wat in de tijd gebeurt onbelangrijk is zolang je de krachten erkent waaruit de eeuwigheid zelf existeert.

Zeg niet tot jezelf ik ben ziek, of ik ben gezond. Zeg tot jezelf; ik leef, en levend maak ik mijzelf waar zoals ik mij nu besef.

Al wat ik kan geven dat geef ik aan de wereld dat geef ik aan het Zijn alleen maar omdat ik weet dit ben ik, zo ben ik, zo voel ik te moeten zijn. Dan verdwijnt de inbeelding en komt in de plaats daarvoor er­gens een licht gevoel van binnen, een lichte vibratie waardoor je zegt; het is goed om te zijn en te leven ondanks alles.

Dan vind je een gloed van vreugde, die alle leed toch nog weer draaglijk maakt voor jezelf en voor anderen.

Dan vind je een kracht die wonderlijk genoeg altijd weer in ver­schijning treedt ook al weet je niet eens waarom en hoe.

Beeld je niets in en wees jezelf en je zult de eeuwigheid die je bent steeds sterker zien doorschijnen in dat wat je nu wezenlijk bent zon­der waanvoorstellingen daaraan vast te knopen.

De commentaren zijn gesloten.