13-10-15

ZELFSTANDIGHEID.

ZELFSTANDIGHEID.

ZELFSTANDIGHEID,kracht, licht, chaos,gedachte, waan,

Zelfstandigheid. Zelve staan. Op jezelf durven steunen. Dat vraagt in zekere zin ook zelfbewustzijn. De mens, die zelfstandig is moet op zichzelf weten te vertrouwen. Hij moet een klein beetje begrijpen wat hij zelf is en wat hij zelf betekent. Pas op die manier kan hij komen tot een werkelijk goed resultaat, tot een voor zichzelf streven en voor zichzelf denken.

Maar je kunt nooit helemaal alleen staan. Er is altijd een kracht, die je in stand houdt. Er is altijd ergens een gedachte op de achtergrond, die voor jou de inhoud is, datgene wat je gelooft, wat je vertrouwt. En pas dan kun je staan. Dan kun je voor jezelf ongeacht wat de wereld denkt of zegt, Dan weet je voor jezelf wat goed is. Dan voel je voor jezelf wat je doen kunt en wat je moet laten. En dan pas ken je wa­re zelfstandigheid. Daarom kan ik het misschien het best zo zeggen:

Kind uit licht en chaos, langzaam ontwaakt tot eigen weten, kind van gedachten en ervaren, zoekend naar eigen kracht, door onbewustzijn soms in tegenstellingen uit elkaar gereten, vind je toch een keer je eigen kracht, vertrouwen en een innerlijk weten.

Wanneer je alleen met jezelf strijdt te midden van het leven, dan ken je geen eeuwigheid, dan ken je geen leven, dan ben je de slaaf van al wat bestaat. Maar op het ogenblik dat in je een kracht voor het eerst zich vernemen laat, je voelt "dit is goed en zo kan ik doen", "dat is kwaad, dat zou mijzelf doen haten", dan kun je je op jezelf verlaten, dan,kun je je eigen wegen gaan, dan kun je op jezelf staan.

Het is moeilijk om zelfstandig te zijn. Het is zo gemakkelijk op anderen te bouwen en er op te vertrouwen, dat anderen wel volbrengen wat jezelf niet ligt. Het is zo gemakkelijk aan anderen te laten ‑ In haast verwaten lijdzaamheid ‑ des levens strijd. Het is moeilijk voor jezelf te torsen de last van het leven. Het is moeilijk voor jezelf te streven, te denken en te zorgen, te weten: Niet slechts morgen maar zelfs de hele eeuwigheid ligt nu in mijn handen. Het is mijn verantwoordelijkheid. Dit moet ik dragen.

Maar kun je aanvaarden, kun je begrijpen, dan maak je je los van al, wat je steunt misschien maar gelijktijdig ook leidt in een richting, die je niet meer ligt. Dan krijg je in de wereld een ander beeld. Een nieuw gezicht rijst op, een nieuwe werkelijkheid. Je vecht je eigen strijd, je draagt je eigen lasten. Zelfstandigheid.

Zelfstandigheid blijft voortbestaan, totdat je ten laatste hebt volbracht wat nodig was om alle kracht te beseffen, die rond je leeft. Dan eerst besef je dat de zelfstandigheid, die jou als pantser soms, als wapen nog omgeeft, is deel van de grote onafhankelijkheid, waarin God en Zijn wezen bestaan; de eeuwige Gedachte, waarin jouw zijn als deel van Gedachte ondergaat en toch blijft voortbestaan. Zelfstandigheid is een‑deel van de strijd, die verwint de waan en openbaart Gods werkelijkheid.

10:31 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zelfstandigheid, kracht, licht, chaos, gedachte, waan |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.