27-09-15

FANTASIE.

FANTASIE.

 

FANTASIE,droom, werkelijkheid, Zomerland, hel, hemel, zelfbevestiging,profetie, fantasie, zelfaanvaarding,

 

Fantasie, de droomwereld die ik mijzelf schep om aan te vullen dat wat ik beleef en niet kan beleven.

De fantasie, de droom van de werkelijkheid, die onttrokken is aan de feiten die ik ken.

Fantasie, het vermogen om in de toekomst te zien en het gelijktijdig niet te erkennen.

Fantasie, het opbouwen van een kasteel in de wolken en daar met je gedachten vertoeven omdat je niet behoeft te bemerken hoe stenig de weg is die je op aarde moet gaan.

Veel is fantasie, want al datgene wat niet werkelijk is voor ons geestelijk of anderszins dat zullen wij proberen aan te vullen met onze dromen. Of het nu een droom is van een hemel, van Zomerland of van een hel voor anderen. Of het de droom is van een wereld van morgen die beter zal zijn of een wereld van gisteren die zoveel slechter was, dat doet niet ter zake. Wij fantaseren. En in die fantasie maken wij voor onszelf het le­ven leefbaar.

Laten wij echter een ding niet vergeten de fantasie is ten dele een ontvluchting aan de werkelijkheid. Zolang wij in onze fantasie niet aan onze werkelijkheid ontvluchten is ze aanvaardbaar. Dan kan ze zelfs veranderen in profetie. Maar zodra het eigen ik, de kern is geworden van de gehele fantasie, dan is zij niets anders dan een poging tot zelfbevestiging voort­komend uit het onvermogen tot zelfaanvaarding.

De commentaren zijn gesloten.