22-09-15

GEZAG.

GEZAG.

 

Gezag is het woord dat iets omschrijft wat niet bestaat, tenzij in degene die het gezag ondergaat. Gezag kan worden ontleend aan het meer zijn dan anderen in kennis, weten, in daadkracht, in waan. Want gezag berust op de aanvaarding door anderen van het meer dan gewoon zijn van je eigen bestaan.

Gezag is een schertsnaam voor hen die hun macht vereren alsof het een godheid was en die niet beseffen dat gezag uit bestaan voortvloeit en niet uit een wapen. Het ware gezag is datgene wat je wakker roept in anderen door je bestaan. En als je het grootste gezag wilt ervaren, dan moet je besef­fen, niet in eeuwen of in jaren, niet in wetten, niet in zinnen, in krachten, maar alleen door innerlijk ervaren, door het betrachten van al datgene wat in je bestaat, ervaar je het werkelijke gezag dat alles ondergaat of je het beseft of niet.
Dus geen gezag voor u en geen gezag voor mij. Integendeel, juist vrij van elk gezag onszelf zijnde en onszelf levende vinden wij de enige macht, de enige kracht waaraan wij gezag ontlenen, het bewustzijn dat huwt met het kunnen en zo de waarheid manifest maakt.

Gezag is tegenwoordig iets wat uit de knuppel komt. Dat is niet altijd waar, ofschoon degenen die het gezag vertegenwoordigen heel vaak aan die beschrijving wel beantwoorden. Er zijn ook mensen die zeggen, het gezag is de goddelijke zekerheid die anderen bezitten en die wij nog moeten verwerven. Op het ogenblik dat anderen ze hebben en er niet geheel naar leven, kunt u maar beter zoeken naar een eigen vorm van gezag, dan u te onderwerpen aan de anderen en hun pretenties.

Als u denkt dat wij gezag hebben, dan heeft u het mis. Wij hebben misschien een tikje meer wijsheid, soms. En dan ligt het nog aan u hoe u haar ondergaat. Het is u die eventueel gezag geeft aan hetgeen wij doen, maar zonder ons zou u het ook kunnen.

Ik wil nog wijzen op de vrijheid die u heeft om zelf te beslissen, zelf te beschikken, omdat u zelf door uw innerlijk en uw vermogen het enige werkelijke gezag bent dat kan bestaan buiten alle wettelijke en menselijke normen.

10:34 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezag, waan, macht, vrijheid, vermogen |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.