08-12-16

HUMOR.

HUMOR.

humor, fouten, lachen,

Het vermogen het bespottelijke zozeer te zien,

dat je lacht om jezelf en je eigen fouten,

als je ze in anderen herkent.

16:14 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor, fouten, lachen |  Facebook |

07-12-16

Wanneer de dood komt.

Wanneer de dood komt.

 

dood,  schaduw, berusten, leven,

 

"Wanneer de dood komt en haar schaduw werpt,

zo is het goed daarin te berusten,

indien men zich van de felheid van het leven bewust is."

17:34 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dood, schaduw, berusten, leven |  Facebook |

05-12-16

Trillingsgetal.

Trillingsgetal.

trillingsgetal, eenheid, harmonie, een dwaas, een wijze, hoogste besef,

"Daar waar mijn wezen antwoordt op wat er rond mij bestaat,

daar is eenheid mogelijk.

En daar waar eenheid is,

is kracht en besef onvermijdelijk.

Maar indien ik mij verbind met datgene

wat niet in overeenstemming is met mijn wezen (harmonisch)

een ander trillingsgetal,

zal ik daardoor mijn eigen mogelijkheid verliezen.

Een dwaas verliest zijn leven door de aanvaarding

van wat niet harmonisch is.

De wijze echter,

kiezend al datgene wat met zijn wezen overeenstemt

en harmonisch is,

bereikt reeds op aarde het hoogste besef.”

17:54 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: trillingsgetal, eenheid, harmonie, een dwaas, een wijze, hoogste besef |  Facebook |

04-12-16

De Eleusische school: II

De Eleusische school: II

tillingsgetal,uitstraling, afstemming, gedachten,

“De geest in haar hoge trilling

kan alle materie rond zich verzamelen.

Maar wanneer de geest te hoog vliegt in haar eigen afstemming,

zal zij door haar hoge trilling het leven rond haar vernietigen,

zodat haar stof uiteenvalt en niet meer kan bestaan in de wereld,

waarin zij eens ontstaan is”.

 

 “Want”, zo staat hier uitdrukkelijk,

“de geest heeft een trillingsgetal”.

Zodat wij dat kunnen vertalen

in een uitstraling van haar gedachten,

die al hetgeen dat rond haar is, doordesemt.

Dan zal zij, zolang zij zich een lichaam vormt (materialisatie bv.),

te allen tijde haar eigen gedachten

dus ook deze trilling opleggen aan de stof,

die zij rond zich verzamelt.

Maar stof is aan bepaalde grenzen gebonden.

Wanneer die grenzen overschreden worden,

dan zijner maar twee mogelijkheden:

ofwel de stof valt geheel uiteen,

ofwel zij verdwijnt vanuit deze wereld,

omdat zij met haar verhoogd trillingsgetal

in een andere wereld terechtkomt.

14:06 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tillingsgetal, uitstraling, afstemming, gedachten |  Facebook |

03-12-16

Eleusische school.

De Eleusische school vertelde:

 eleusische school,kosmos, gedachten, licht,duister, chaos,

"Wijzelf leven uit de kosmos.

En de kosmische kracht in ons weerkaatst,

wordt vervormd door onze gedachten,

door ons geloof,

door ons bestaan.

Nu kunnen wij verschillende factoren uit deze kosmos aantrekken.

Wij kunnen het duister nemen en de chaos,

of het licht en de vorm.

Wij kunnen nemen de lichtende wereld van de geest,

of de vorm van de nauwelijks bewuste materie.

Datgene wat wij in onszelf wekken,

stralen wij uit in de wereld.

En indien deze uitstraling bewust wordt gericht,

geconcentreerd, op een voorwerp of een mens,

dan beheerst deze trilling al datgene,

wat niet zelf een sterker bewustzijn in zich draagt."

13:55 Gepost door Stem van Gene Zijde in esoterie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: eleusische school, kosmos, gedachten, licht, duister, chaos |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende